IMG
CRİNSOCİAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İş bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 İç Kapı No: 21 Pendik / İstanbul adresinde mukim MyCrin Bilişim ve Yazılım Teknolojileri LTD. ŞTİ (bundan sonra “MyCrin” veya “MyCrin İnternational” olarak anılacaktır) ile [...................................................................................................] adresinde mukim, [...................................] T.C. kimlik numaralı [......................................] CrinSocial sitesine kayıt olan kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Taraflar arasında bu ilişkinin başında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar iş bu Sözleşme’ nin ayrılmaz bir parçasıdır.
A) TANIMLAR :

CrinSocial (Platform, Site, Web Sitesi, Sitemiz) :MyCrin’in geliştirmiş olduğu yazılım platformunu ve web sitesini ifade eder. Site adresi www.crinsocial.com ve www.crinsocial.com.tr ‘dir.

CrinSocial Yazılımı : Zaman zaman geliştirilebilecek veya değiştirilebilecek olan CrinSocial Web Sitesi veya duruma göre MyCrin tarafından sağlanan diğer yazılımlar anlamına gelir.

MyCrin Web Sitesi : Zaman zaman geliştirilebilecek veya değiştirilebilecek olan CrinSocial web sitesi veya duruma göre MyCrin tarafından sağlanan diğer yazılımlar anlamına gelir.

Müşteri : CrinSocial web sitesine kayıt olmuş, platformda ücret karşılığı trafik hizmeti alan, CrinSocial’ı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaya hak kazanmış kişidir. Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır. Müşteriler aynı zamanda “Kullanıcı”dır.

Kullanıcı : CrinSocial web sitesine kayıt olmuş, ücret karşılığı trafik hizmeti alan veya müşterilerin almış oldukları trafik hizmetini sağlamak için CrinSocial’da görevler yapan, CrinSocial’ı tanıtım ve tavsiye faaliyetlerinde bulunmaya hak kazanmış kişidir. Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Sponsor : Kullanıcı veya müşteri olarak platfoma katılmış, bu hakla birlikte platforma kazandırmış olduğu müşteriler veya kullanıcılara platformun nasıl kullanılacağı konusunda yol gösteren, danışmanlık eden kişidir. Bu faaliyetleri yerine getireceğini, yeni kullanıcılar davet ederek taahhüt eder.

Etkileşim : Kullanıcıların Crin Puanlarıyla satın aldıkları Sosyal Medya(Instagram) trafik hizmetidir. Bu trafik hizmeti sosyal medya paylaşımlarına görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme, takip etme gibi sosyal medya işlemlerini kapsar

Filtreli Etkileşim : Etkileşim satın almak isteyen kullanıcıların il, ilçe, mahalle, yaş, cinsiyet, ilgi alanları gibi kriterlerle filtreleme yaparak belirli bir kitleden etkileşim aldıkları trafik hizmetidir.

Sipariş : Müşterilerin Sosyal Medya(Instagram) hesaplarına CrinSocial sitesindeki diğer kullanıcılardan Etkileşim hizmeti almak için Crin karşılığında yayınladıkları görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme, takip etme gibi trafik hizmetleridir.

Görev : Kullanıcıların, Müşterilerin Crin karşılığında yayınladıkları siparişleri tamamlamak üzere yapmış oldukları görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme, takip etme gibi etkileşim hizmetleridir.

Kazanç Planı : MyCrin tarafından kullanıcıların platformun tanıtımına ve büyümesine katkısı oranında ödül almasına imkan sunan, ödüllendirme planına denir. Bundan böyle “Kazanç Planı” olarak adlandırılacaktır.

Kazanç Planı; platformda aktif olarak görevler yapmak yeni müşteriler ve kullanıcılar kazandırmak için faaliyet gösteren kullanıcılara, doğrudan kendilerinin referanslarıyla yeni kullanıcılar/müşteriler kazandırmalarıyla ve kendi sponsorluğundaki ekiplerin yaptığı görevlerden anlık Crin Puan kazanmalarına imkan sağlamaktadır.

Referans Kazancı : Kazanç Planına bağlı olarak kullanıcıların doğrudan kendi referansları ile platforma kazandırdıkları müşterilerin satın aldıkları etkileşim hizmetleri üzerinden, etkileşimler tamamlandığı anda kazandıkları Crin Puan ödülüdür.

Görev Kazancı : Kazanç planına bağlı olarak kullanıcıların kendilerinin yaptığı etkileşimlerden(görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme) kazandıkları Crin Puan ödülüdür.

Referans Görev Kazancı: Kazanç planına bağlı olarak kullanıcıların kendi referansları ile sponsor oldukları diğer kullanıcıların yaptığı etkileşimlerden(görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme) kazandıkları Crin Puan ödülüdür.

Network Görev Kazancı: Kazanç planına bağlı olarak kullanıcıların gerekli şartları sağlamaları durumunda kendi alt ekiplerindeki diğer kullanıcıların yaptığı etkileşimlerden(görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme) kazandıkları Crin Puan ödülüdür.

Zorunlu Görev :Platforma katılan tüm kullanıcıların platformdan hizmet alabilmeleri ve Network Görev Kazancı kazanabilmeleri için karşılığında Crin kazanmadıkları ücretsiz yapılan zorunlu görevleri (takip, görüntüleme, beğeni, yorum, kaydetme) ifade eder.

Crin (Crin Puanı) : Etkileşim hizmetinin TL karşılığı platform içinde değerlerini gösteren puanlardır. Müşterilerin hizmet almak sistemde bakiye olarak yüklenen puan değerlerine verilen isimdir. 1 Crin = 0.001TL’dir

Ücret : Müşterilerin etkileşim alabilmek için ön ödeme yöntemi ile (KDV ve diğer masraflar dahil en az 60 TL karşılığı 50.000 Crin), platforma yükledikleri Crin puanıdır.

Çekilebilir Tutar : Kullanıcıların, platform içerisinde görevler yaparak kazandıkları Crin Puan’ların, bankalarına veya diğer cüzdanlarına çekebilecekleri TL karşılığı tutarını ifade eder.

Harcanabilir Tutar : Kullanıcıların, platform içerisinde etkileşim almak için bakiyelerinde bulunan ücret karşılığı satın aldıkları veya platform içerisinde görevler yaparak kazandıkları Crin Puan tutarını ifade eder

B) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
İş bu Kullanıcı Sözleşmesinin süresi fesih söz konusu olmadığı sürece aynı koşullarda sonraki yıllarda da devam eder.
C) İYİ NİYET KURALLARI :
Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.
Bu sözleşmenin şartları ve kullanıcı ile bağlantılı olarak taraflar arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler iyi niyet kurallarını temel alacaktır.

D) GENEL HÜKÜMLER :
MyCrin ile Kullanıcı arasında akdi bir ilişki vardır. Kullanıcılar bireysel anlamda diledikleri zamanda ve diledikleri şekilde MyCrin ilkelerine uygun hareket ederek çalışmalarını yürüteceklerdir. MyCrin dilediği zaman kullanıcılarını denetleme ve uyarıda bulunma hakkını saklı tutar. .
MyCrine ait tüm logolar ve markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununu ile koruma altındadır. MyCrinten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar. www.crinsocial.com / www.mycrin.com.tr internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video, bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği koruma altında olup; MyCrin onayı alınmaksızın, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.

CrinSocial web sitesi olan www.crinsocial.com adresinde bulunan kayıt formu aday Kullanıcı tarafından doldurulur. CrinSocial tarafından kayıt formu onaylandıktan sonra kişi artık Kullanıcıdır.

Kullanıcı olan kişi, platform tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Her bir Kullanıcı platforma vermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğru olduğunu beyan etmiştir. Doğru verilmeyen iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, kullanıcının kendisi sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda MyCrin’in nihai olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kazanç planı dahilindeki platform görselleri dışındaki yazılı ve görsel tüm promosyon vb. Malzemelerden MyCrin sorumlu değildir.
MyCrin tarafından yayınlanan ve taraflar arasında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar’da zaman içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Yapılacak bu değişiklikler , yayın tarihinden itibaren www.crinsocial.com sitesi üzerinden duyurulacaktır. Sitemizi her kullanmak istediğinizde, o zamanki geçerli sürüme aşina olmak için lütfen kullanım koşullarını kontrol edin. Kullanıcı; sözleşme ile ilgili değişiklikleri incelemek ve her kullanımında bu değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, tazminat ya da cezai şart ödemeksizin siteyi kullanmayı durdurabilir.
Kullanıcının haketmiş olduğu kazanç tutarları, MyCrin’e bildirmiş olduğu banka iban numaralarına MyCrin tarafından ödeme gerçekleştirilir.
Kazanç ödemelerinin MyCrin tarafından gerçekleştirilebilmesi için; kullanıcılarnin aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir.
 İşbu Sözleşme’nin imzalanmış olması yada web sitesi üzerinden (www.crinsocial.com) onaylanmış olması.
 18 yaşından büyük olması,
 MyCrin ürünlerine ait dokümanları uyarınca üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranışlarda bulunmamış olması,
 Vergi mükellefi olan Kullanıcınin, düzenleyeceği asıl hakediş faturasının MyCrine ödeme gününden önce ulaşmış olması.
Koşulları gerçekleştirip IBAN numarası ve TC kimlik numarası olmayan kullanıcılarnin hak edişleri, MyCrin’e iban ve TC iletilene kadar ödeme bekletilir.
Hak edişten doğan ödemeler stopaj ayrıldıktan sonra (vergi mükellefleri hariç) yapılır. Vergi mükelleflerine ise fatura karşılığı ödemeler gerçekleştirilir.
E) ETKİLEŞİM FİYATLARI :
CrinSocial etkileşim hizmetlerinin, fiyatları ve Crin puanları aşağıdadır.
ETKİLEŞİM ADI ETKİLEŞİM TÜRÜ PUANI TL KARŞILIĞI
1 Görüntüleme, Beğeni, İzleme Normal 50 Crin 0,05 TL
1 Görüntüleme, Beğeni, İzleme Filtreli 100 Crin 0,10 TL
1 Yorum, Kaydetme Normal 100 Crin 0,10 TL
1 Yorum, Kaydetme Filtreli 200 Crin 0,20 TL
Kullanıcılarnin ikinci ve sonraki etkileşim alımlarında herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
MyCrin fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, kullanıcılarına bir ay önceden elektronik ortamda ve/veya www.crinsocial.com internet sitesinden yayımlayarak bildirme şartıyla, saklı tutar.
MyCrin TL/Döviz kurunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarına endeksler.
F) CRİN YÜKLEME :
PAKET CRİN PUAN DEĞERİ AÇIKLAMA
60 TL (KDV dahil) 50.000 CRİN BİR DEFA 15 KİŞİYİ TAKİP ZORUNLUDUR.
120 TL (KDV dahil) 100.000 CRİN BİR DEFA 15 KİŞİYİ TAKİP ZORUNLUDUR.
3 DERİNLİK KAZANÇ İMKANI SUNAR*
1 Crin 0,001 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
*3 Derinlikten Network kazancı alabilmesi için kullanıcıların;
Bir defaya mahsus en az 10 direk referans ile yeni kullanıcılar kazandırması
Platformu her gün ziyaret ederek 1 tane Zorunlu Görev yapması gerekir.
Platforma 100.000 Crin yüklemiş olsalar dahi kullanıcılar; yukardaki şartları sağlamadığı sürece Network Kazancı alamaz.

CrinSocial etkileşim hizmetlerinin ve Crin Yüklemelerinin; kazanç planı dahilinde kullanıcılarına dağılımı yapılmaktadır.
G) ÖDÜLLENDİRME ŞARTLARI :
Kullanıcılar, alt ekiplerinde yapılan görevlerden platforma sunmuş oldukları katkıları oranında Crin Puanları kazanırlar.

Buna gore; Müşteri/Kullanıcı olarak platforma katılan tüm kullanıcılar, platformu kullanmaya başlamadan önce 15 kişiyi takip etmelidir. Bu zorunlu takip edilecek 15 kişi yukarı doğru 15 üst sponsorlarıdır.

Müşteri olarak etkileşim almak için platforma katılan katılımcılar 15 kişiyi zorunlu takip görevi dışında platformda görev yapmak zorunda değildir.

Platforma katılan tüm kullanıcılar/müşteriler, platformda hergün yapacakları ilk görevlerin dışındaki tüm görevlerden Görev Kazancı kazanırlar. Bu ilk görev Zorunlu Görev olarak kullanıcılara gösterilecek olup günlük aktiflik olarak değerlendirilir.

Platforma katılan tüm kullanıcılar, platforma referans linkleri ile yeni kullanıcılar veya müşteriler davet edebilirler.

Kullanıcılar, referans oldukları müşterilerin satın aldıkları etkileşim hizmetlerinden etkileşim tamamlandığı anda Referans Geliri kazanırlar.Aynı zamanda kullanıcılar, referans oldukları kullanıcıların yaptıkları görevlerden etkileşim tamamlandığı anda Referans Görev Geliri kazanırlar.

Kullanıcıların davet ettiği yeni kullanıcılara ilk görev olarak 15 üst sponsorlarını instagramda takip etme görevleri zorunlu olarak sunulur. Böylece kullanıcılar kendi ekiplerinde bulunan toplamda 15 derinliğindeki bütün platform kullanıcılarını instagramda takipçi olarak kazanabilir.

Platformdan en az 100.000 Crin satın alan müşteriler; 3 derinlikten, MyCrin Aktif bayileri ise; 5 derinlikten aşağıdaki şartları da sağlayarak Network Kazancı elde ederler;
Platforma en az 10 yeni referans kazandırmış olmak;
Platformu her gün ziyaret ederek 1 Zorunlu Görevini yapmış olmak;

Her gün Zorunlu görevlerini yapan kullanıcılar bir gün sonrasının aktifliğini yapmış sayılır ve ertesi gün ekibinde yapılacak olan görevlerden Network Kazancı elde eder. Bir önceki gün zorunlu görevini yerine getirmeyen (aktif olmayan) kullanıcılar bulundukları gün görev kazancı, referans kazancı, referans görev kazancı haricinde alt ekiplerinden gelebilecek Network Kazancını elde edemezler.

Söz konusu yukarıda belirtilen kazançlar; her bir görev tamamlandığı anda yazılım tarafından kontrolleri yapılarak hak edişleri ilgililerine Crin Puan olarak dağıtılır.

60 TL ve üzerinde bir kazanca ulaşan kullanıcılar, banka bilgilerini ve TC. Kimlik numaralarını MyCrin’e bildirmişlerse Para Çekme talebi oluşturarak hak edişlerini talep edebilirler.

Söz konusu hak edişler stobaj uygulandıktan sonra kullanıcının ibanına ödenir.

H) KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI :

Kullanıcı, Şartlar ve Koşullar’ın kendisine teslim edilmiş olduğunu, içeriğini okuyup anladığını, ilgili Şartlar ve Koşullar’da ön görülen tüm şartların yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Şartlar ve Koşullar uygulanır.

CrinSocial hizmetleri, CrinSocial/MyCrin tarafından yayınlanan Plan, El Kitabı ve benzeri dokümanlarda yer alan ilkeler, uygulamalar ve tavsiye yöntemi (doğrudan) ile tanıtımı yapılabilir. Ancak CrinSocial hizmetlerinin, bu hizmetlerin marka değerini düşürecek şekilde, belirlenen yöntem haricinde tanıtımının yapılması yasaktır. Kullanıcı bu kurala uyacağını ve aksi davranışının Sözleşme’nin feshi sonucunu doğuracağını ve meydana gelen zararları karşılamayı Kabul ve tahhüt eder.

Kullanıcılar 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan beyanda bulunan kullanıcılar için MyCrin fesih haklarını saklı tutar.

Kullanıcılar hiçbir şekilde kendilerini MyCrin’in veya CrinSocial’ın resmi temsilcisi olarak tanıtamaz.
Hiçbir Kullanıcı MyCrin yetkilisi değillerdir. MyCrinin yazılı onayı olmadan MyCrin markaları hiçbir şekilde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcıların hataları neticesinde doğacak zararlardan MyCrin mesul tutulamaz. Bu hatalar neticesinde MyCrin zarara uğratılmışsa, MyCrin Kullanıcısının üyeliğini sonlandırma ve zararın Kullanıcıdan tazmin edilme hakkını saklı tutar.

Kullanıcıların görevi, CrinSocial müşterilerine bağımsız olarak etkileşim hizmeti sağlamak, platformun kullanımını artırmak ve tanıtımını yapmaktır.

Kullanıcılar gerçekleştirmiş oldukları satışları ve yaptıkları görevler karşılığında kazanmış oldukları Crin puanlarını takip etmek ve kontrol etmek zorundadırlar.

Bir kullanıcı, CrinSocial’ın tanıtımını yaparken; sitedeki bilgilerin dışında yalan beyanda bulunarak tanıtım yapamaz. CrinSocial’ın yayınladığı bilgiler dışında farklı bilgiler verilemez.

Daha önce kullanıcı olmuş bir kişiye, bir başkası tarafından teklif yapılması yasaktır.

Kişinin bilgisi olmadan; bir kullanıcı o kişinin adına hesap açamaz. Davet edilen kişi kullanıcı olmak isterse, kendi kaydını kendi yapacaktır.

MyCrin’de aktif çalışan bir kullanıcıya başka bir kullanıcı tarafından benzer bir iş teklifi yapılması yasaktır. yapılması durumunda, iş teklifi yapan Kullanıcıya MyCrin uyarıda bulunur. Aynı kullanıcı tarafından yinelenmesi durumunda, MyCrin sözleşmeyi tek taraflı feseder.

www.crinsocial.com internet sayfasından sponsoru tarafından yönlendirilen kişi, CrinSocial kullanıcısı olmak için “Üyelik Kayıt Formunu” doldurmalıdır. Kaydı yapılmış olan Kullanıcı, Profil ayarlarındaki anketi de doldurduğunda ve zorunlu görevlerini yaptığında; etileşim almak, görevler yapmak ve kazanç planından kazanç elde etme hakkını kazanır.

Kullanıcı kaydı yapılıp anketi de dolduran kişi, CrinSocial’ın yazılı olarak iş bu sözleşmede beyan ettiği tüm kurallara uyacağını taahhüt eder.

Kullanıcı olmak için kayıt açan kişiler, kayıt tarihinden sonra takip eden 3 ay içinde www.crinsocial.com sitesinden herhangi bir hizmet satın almamış ve herhangi bir görev yapmamış ise; MyCrin söz konusu hesabı kapatabilir ve hesap sahibi bu konuda peşinen hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Kullanıcı, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. MyCrin’in, Kullanıcının yükümlülüklere aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Kullanıcıya rücu etme hakkı mevcuttur.

Kullanıcı, Sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu çerçevede Kanun uyarınca elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını; gerekli bilgilendirmeyi yapacağını ve muvafakatleri alacağını, kayıt yaptığı kullanıcıların ve kendisinin ihlallerinden münferiden sorumlu olacağını, bu sebeplerle MyCrin’in herhangi bir zararının doğması halinde bu zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, aynı zamanda bu hususun Sözleşme’nin feshi sebebi olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, MyCrin’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak ve MyCrin tarafından kendisine verilen bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine hareket edilmesi halinde, MyCrin, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.

Kullanıcı, CrinSocial adına hiçbir beyanda bulunamaz. Ancak MyCrin’in onayı ile kullanıcının CrinSocial hizmetleri ve üyeliği ile ilgili tanıtım yapılması mümkündür. Aksine hareket edilmesi halinde, MyCrin, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.

Kullanıcı; hizmet almak için kendi hesabından oluşturduğu satın alma talep formundan sonra,ön ödeme yöntemi ile kredi kartı ile yada banka havale/eft yöntemi ile MyCrin hesabına ödeme yapması durumunda faturası kesilecek ve ödeme talep formunda oluşturduğu Crin tutarı hesabına Crin Puan olarak yansıtılacak.

Hizmet bedelleri kesinlikle nakit olarak başka bir kullanıcıya elden verilemez, yine aynı şekilde MyCrin’e elden nakit ödeme yapılamaz.

Kullanıcılar, gerçek dışı beyanlarla MyCrin’e ve diğer kullanıcılara zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, MyCrin’in hesabını fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.
I) ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI :
CrinSocial; 60,00 Türk lirası ve üzeri tutardaki siparişlerde kullanıcılara KDV ve diğer masrafları düştükten sonra değeri 0,001TL’den hesaplanacak şekilde kullanıcının hesabına Crin Puan yükleyeceğini taahhüt eder.

MyCrin, herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunacağını taahhüt eder.

MyCrin; kullanıcılarına, hizmetlerin tanıtımını ve yeni kullanıcıların satışlarını desteklemeyi taahhüt eder.

MyCrin; kullanıcılarna, platformda yapacakları görevler karşılığında ödüllendirme yapacağını taahhüt eder.

MyCrin; kullanıcılarına, platforma yeni kullanıcılar kazandırmaları durumunda sosyal medya platformlarının vermis olduğu yetkiler doğrultusunda sosyal medya hesaplarına yeni takipçiler kazandıracağını taahhüt eder.

MyCrin; kullanıcılarına, platforma yeni kullanıcılar kazandırmaları bu kullanıcıların satın almalarından ve yapacakları etkileşim görevlerinden ödül kazandıracağını tahhüt eder.

MyCrin fiyat ve Crin Puan değişiklikleri hakkında önceden bilgi vermeyi taahhüt eder.

MyCrin; kullanıcılarına, MyCrin aktif bayisi olmaları ve platforma kendi referansları ile en az 10 yeni katılımcı kazandırmaları ve her gün platfomdaki zorunlu görevleri yapmaları durumunda kendi ekiplerinden Network Kazancı kazandıracağını taahhüt eder.
İ) KAZANÇ PLANI

MyCrin kazanç planı içindeki; referans kazancı görev kazancı, referans görev kazancı ek şartlar gerektirmeden alınabilen kazançlardır. Network kazancı ise şartlar sağlandığı taktirde alınabilir.

Görev Kazancı :

Kullanıcılar, CrinSocial sitesini ziyaret ettiği anda eğer platformda sipariş varsa; diğer kullanıcıların sosyal medya hesaplarına almak istedikleri etkileşim siparişini görev olarak görür. Kullanıcılar her gün yapacakları ilk görevlerini platformun devamlılığı için Zorunlu Görev olarak ücretsiz gerçekleştirir. Sonraki her 1 görevlerinden yaptıkları etkileşim türüne göre aşağıdaki Crin Puan’ları kazanır;

ETKİLEŞİM ADI ADET PUANI TL KARŞILIĞI
Görüntüleme, Beğeni, İzleme 1 20 Crin 0,02 TL
Yorum, Kaydetme 1 40 Crin 0,04 TL

Referans Kazancı:

Kullanıcı kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi Kullanıcı/Müşteri olarak CrinSocial platformuna dahil etmesi durumunda yeni kullanıcının satın aldığı etkileşim Crin puanı üzerinden, %20 oranında ödülü, etkileşim tamamlanması durumunda çekilebilir bakiye cüzdanına, Crin Puan olarak aktarılır.

ETKİLEŞİM ADI ADET REFERANS KAZANCI TL KARŞILIĞI
Görüntüleme, Beğeni, İzleme 1 10 Crin 0,01 TL
Yorum, Kaydetme 1 20 Crin 0,02 TL

Referans Görev Kazancı :

Kullanıcı kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi Kullanıcı/Müşteri olarak CrinSocial platformuna dahil etmesi durumunda yeni kullanıcınin yapacağı her 1 görevden etkileşim türüne göre aşağıdaki Crin Puan’ları kazanır;

ETKİLEŞİM ADI ADET PUANI TL KARŞILIĞI
Görüntüleme, Beğeni, İzleme 1 2 Crin 0,002 TL
Yorum, Kaydetme 1 4 Crin 0,004 TL


Network Görev Kazancı :

Kullanıcı en az 100.000 Crin satın almışsa,
Platforma en az 10 yeni kullanıcı/müşteri kazandırmışsa,
Her gün yapması gereken zorunlu görevini (1 Zorunlu Görev) tamamlamışsa,
3 derinliğinde kendi ekibinden yapılan her 1 görev için etkileşim türüne göre aşağıdaki tablodaki Crin Puan’ları kazanır;

ETKİLEŞİM ADI ADET PUANI TL KARŞILIĞI
Görüntüleme, Beğeni, İzleme 1 2 Crin 0,002 TL
Yorum, Kaydetme 1 4 Crin 0,004 TL

Kullanıcı eğer MyCrin aktif bayisi ise,aynı şartları sağlaması durumunda 5 derinliğinden yukarıdaki kazançları elde edebilir.

Kullanıcının bu ödülleri alabilmesi için;
Bir defaya mahsus 10 yeni kullanıcı dahil etmesi,
Zorunlu Görev yaparak platformu aktif kullandığını kanıtlaması gerekir.
Şartlar ve Koşullar :

CrinSocial’a kayıt olan her kullanıcı anket oluştururken kaydedeceği Instagram hesabının kullanıcı adını bir daha değiştiremez. Etkileşim hizmeti platforma kayıt olan Instagram hesabına verilir ve sadece o hesapla etkileşim yapması gerekir.

CrinSocial hizmet kalitesini ve topluluğunu korumak için platforma kayıt olan kullanıcıların Instagram hesaplarında aşağıdaki şartları arar;

Instagram hesabının gizlilik ayarlarının açık olması,
En az 30 gün öncesinde açılmış (Instagram api’lerine göre yeni olmayan) bir Instagram hesabı,
En az 20 gönderi paylaşılmış bir hesap olması, şartlarını sağlamayan Instagram hesapları platforma kabul edilmez.


Platforma katılan ve anketi dolduran kullanıcılara platformdan hizmet almaya başlamadan önce zorunlu görev olarak bir defaya mahsus 15 kişiyi takip etme görevi atanır. Bu 15 kişi kullanıcıyı platforma davet eden sponsoru da dahil olmak üzere yukarı doğru 15 üst sponsorlarıdır. Kullanıcı herhangi bir zamanda isteyerek/istemeyerek bu 15 takip görevini geri çekerse bir sonraki platforma girişinde platformu kullanmak istediğinde zorunlu takip görevini tekrar yapması istenir ve kullanıcıya uyarı verilir.

Platformda görev yaparak para kazanmak isteyen kullanıcılar, her gün yapacakları ilk görevden kazanç elde etmez, diğer görevlerden Kazanç Planında yer alan kazançları elde eder.

Ekip kuran ve Network gelirleri kazanmak isteyen kullanıcılar yukardaki şartları sağladıktan sonra platforma bir defaya mahsus en az 10 yeni katılımcı kazandırarak ve platformda her gün 1 zorunlu görevlerini yaparak aktif kalmaya ve 5 derinliğe kadar, statüsüne göre network kazancı almaya devam eder. Zorunlu görevini her yaptığı gün bir sonraki günün network kazancını hak etmiş olur. Zorunlu görevini her yapmadığı günden bir sonraki gün 5 derinlikte ekibi olsa dahi sadece kendi yaptığı görev kazançları, referans gelirleri ve referans görev kazançlarını alabilir.Uyarı ve İhtar :

CrinSocial müşterilerine sunulan trafik hizmetini korumak için bazı önlemler almıştır.

Bir defa elde edilen ödül puanı, etkileşim geri çekilmediği sürece düşüş göstermez. Kullanıcılar, art niyetli yada istemeyerek yapılan görevleri geri çekerse dağıtılan ödül geri alınır ve kullanıcıya uyarı verilirir. 5 uyarı alan kullanıcının hesabı askıya alınır ve platformu kullanması engellenir.

Aynı şekilde zorunlu 15 takip görevi kullanıcı tarafından geri çekilirse, kullanıcı gün bir sonraki platforma girişinde ve platformu kullanmak istediğinde zorunlu takip görevini tekrar yapması istenir ve kullanıcıya uyarı verilir.

J) ÖDEMELER :
MyCrin; kullanıcılarına çekilebilir((görev yaparak kazandığı) tutar üzerinden en az 60 TL olan ödemesini gerçekleştirir. MyCrinin kullanıcısına ödeme yapabilmesi için, kullanıcının banka hesap bilgilerinin ve T.C. Kimlik numarasının doğru bir şekilde MyCrin’le paylaşması gerekmektedir. MyCrin’e yanlış sunulan banka bilgileri için ödeme yapılmayacaktır. Özel durumlarda hesap sahibinin, noter onayı olması durumunda bir başka kişinin banka hesabına ödemesi yapılabilecektir.

MyCrin kazanç ödemesi yaparken, kazanç tutarından %20 stopaj vergisini kesip (kesilen stopaj vergisi maliyeye ödenecektir), kalan tutarı kullanıcının banka hesabına havale / EFT olarak ödenecektir. Örnek olarak 100 TL ödeme talep eden bir kullanıcı %20 oran olan 20 TL’si kazancından kesilerek maliyeye, kalan tutarın da 80 TL şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını, yapılan havale / EFT esnasında banka komisyonu kesilmesi durumunda bu komisyonun kullanıcıya yatırılan tutardan kesileceğini kabul ve taahhüt eder.

Şayet Kullanıcı vergi mükellefi ise MyCrin’e %18 KDV ekleyerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili fatura MyCrin’e ulaşması durumunda fatura bedelinin ödemesi gerçekleştirilir. Örnek olarak 100 TL ödeme talep eden kullanıcı 100 TL + KDV tutarında fatura kesmek durumundadır.

Gerekli görüldüğü durumda MyCrin, kullanıcılarını da korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

CrinSocial’ın ödeme günü her iş günüdür. Ödeme talep eden kullanıcıların ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı günden itibaren 3 iş günü içinde Havale / EFT / Diğer Cüzdan olarak kullanıcıların banka hesabına yatırılacaktır.
Çekilebilir tutar bakiyesinde 60 TL’nin altındaki tutar MyCrin’den ödeme olarak talep edilemez. 60 TL üzerindeki bakiye MyCrin tarafından ödeme talep eden kullanıcılara ilgili vergileri düşülerek ödenecektir.
Türkiye dışı kullanıcılarnin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede MyCrin’in ofisi yok ve sadece internet üzerinden MyCrin’in onlara tahsis ettiği imkanları kullanarak ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.

Yurt dışındaki kullanıcılarmıza yapılacak ödül ödemeleri; talep edilen TL ödül tutarı, ödeme günündeki geçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası usd döviz alış kurundan usd döviz tutarına çevirilerek ödeme yapılır.
K) ETKİLEŞİM (TRAFİK) ALMA :

Her Kullanıcı, kendi hesabından kendi Instagram adına etkileşim alabilir. Sadece MyCrin Aktif bayileri birden fazla Instagram hesaplarına tek CrinSocial hesabından etkileşim siparişi verir ve satın alır.

Kullanıcılar tüm etkileşim siparişlerini www.crinsocial.com sayfasına kendi kullanıcı adları ve şifrelerini girerek Etkileşim bölümünden vereceklerdir.

Kullanıcıların hesaplarında sipariş bedeli kadar Crin Puan olması durumunda toplam sipariş tutarı bakiyelerinde bloke edilerek sipariş yayınlanır ve kullanıcıların önüne görev olarak düşer. Kullanıcıların da görevleri yapmaya başlamasıyla birlikte kazanç planına uygun şekilde blokedeki Crin Puanlar hesaplara yansır. Tamamlanamayan görevlerin iadesi müşteri siparişi iptal ettiği anda tekrar iade edilir. Tamamlanan görevlerin iadesi söz konusu değildir.

www.crinsocial.com internet sitesinden her gün siparişlerinizi ve Crin’lerinizi kontrol edebilirsiniz.

CrinSocial müşteriler tarafından yayınlanan siparişlerin %100 tamamlanma grantisini vermez.

Kullanıcılar görevleri yapma veya yapmama hakkına sahiptir. Bir kullanıcı görevi yapmak istemezse “atla” butonu ile görevi atlayabilir. Uygunsuz bir içerik olduğunu düşünürse “şikayet et” ile görevi şikayet edebilir. Belirli sayıda şikayet alan görevler yayından kaldırılarak yönetici onayına düşer.

Etkileşim hizmeti almak için yayınlanan her türlü içerikten siparişi yayınlayan kullanıcı sorumludur.

CrinSocial; sitesinde gösterilen kullanıcılara ait sosyal medya içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Yorum hizmeti alan müşterilerin paylaşımlarına yapılan yorumlar diğer kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. CrinSocial yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.
L) İADE/İPTAL ŞARTLARI :

Yayınlanan sipariş tamamlanamazsa müşteri siparişi iptal ederek tamamlanamayan tutarın iadesini bakiyesine geri alır ve başka bir sipariş yayınlayabilir. Etkileşim almak için müşteriler tarafından hesaplarına yüklenen bakiyeler sadece etkileşim almak için kullanılabilir ve iade edilemez.
M) TANITIM VE PAZARLAMA :
Kullanıcı platformun tanıtımlarında hiçbir şekilde Kazanç Planında yer almayan bilgilerle veya içeriklerle tanıtım yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Sadece MyCrin/CrinSocial tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemelerle tanıtım yapılabilir.

MyCrin’in onayı olmayan basılı ve görsel malzemelerden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır.

Kullanıcılar, tanıtımlarda telif hakkı içeren görselleri ve materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

CrinSocial’in sunum dosyalarındaki bilgiler haricinde abartılı veya başka bilgilerin verilmesi, yüksek kazanç vaadlerinde bulunulması kesinlikle yasaktır.
Cezai işlem gerektiren kullanıcı faaliyetleri aşağıdadır.
CrinSocial Web Sitesinde herhangi bir şekilde hasara neden olan veya neden olabilecek veya başka herhangi bir kişinin CrinSocial web sitesini kullanmasına veya bu siteden yararlanmasına engel olabilecek davranışlar;
Herhangi bir şekilde cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik, hakaret, taciz, iftira, küçümseme, tehdit veya ayrımcılık içeren veya başka şekilde sakıncalı veya yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal eden davranışlar,
Kişisel verilerin veya telif hakkı ile korunan bir içeriğin sahibinin izni olmadan elektronik kopyalarını yapmak, iletmek veya saklamak;
Çocuk pornografisi veya çocuk pornografisi olarak algılanan içerikler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa dışı içeriğe erişim / paylaşım / indirme / yükleme;
E-posta veya başka bir iletişim kanalı aracılığıyla istenmeyen reklamlar veya içerik ("spam") gönderme veya iletme;
Uygun yetkilendirme olmadan bilgisayar aygıtlarına erişmeye, bunları araştırmaya veya bunlara bağlanmaya çalışmak (örneğin, herhangi bir “hackleme” türü);
Fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmeye çalışmak;
Yasadışı faaliyetlerin teşvik edilmesi veya bilgiler sağlayarak başkalarının yasadışı faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olmak / yardımcı olmak için araçlar sağlamak.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin herhangi birini yapan yada teşvik eden kullanıcının hesabı, önceden bildirilmeksizin derhal askıya alınacaktır. Ayrıca, avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu ihlal(ler) nedeniyle herhangi bir dış kuruluş yada kişiler tarafından tahsil edilen tutarlar da dahil olmak üzere, CrinSocial tarafından maruz kalınan her türlü zarardan sorumlu tutulabilirsiniz
N) CRİNSOCİAL HESAP DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVİR ŞARTLARI:
Miras yolu ile CrinSocial hesabı devredilebilir. Miras yolu haricinde; MyCrin, devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş (onay verme zorunluluğu yoktur) olmadıkça hesap devirleri MyCrin ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.

Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için kişinin 18 yaşından gün almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.

Genel anlamda kullanıcılarnin sponsor değiştirmeleri yasaktır. Ancak kişi herhangi bir gerekçe göstermeksizin mevcut hesabı için istifa ederek, yeniden farklı bir Instagram hesabı ile kayıt oluşturarak çalışmaya başlayabilir. İstifa etmesinin MyCrin tarafından onaylanması ile birlikte kazanmış olduğu tüm hakları kaybeder. Bununla birlikte kişi gerekçeleriyle birlikte bir sponsor değişikliği talebinde bulunur ise, mevcut sponsoru ile de görüşülüp MyCrin uygun bulursa kişinin istifasını alır. İstifasının MyCrin tarafından onaylanması ile birlikte kazanmış olduğu tüm hakları kaybeder. Akabinde kişi CrinSocial yeni sponsor bilgileri ile kayıt olup çalışmaya başlar.

Kişinin MyCrin ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm haricinde temlik ve devri mümkün değildir. Ölüm durumunda temsilci olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2) ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı taktirde MyCrinin kendi taktirinde olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda hesabı, mahkeme tarafından atanacak vasiye, bu vasinin MyCrin genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu vasi, MyCrin ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına kadar hesabı Kullanıcı statüsünde kalacaktır.

Farklı iki hesaba sahip kullanıcılarnin evlenmeleri durumunda, evlilik öncesi kurdukları organizasyonları aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.
O) SÖZLEŞMENİN FESHİ :
Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Bu durumda sözleşmeye aykırı davranan taraf menfi ve müspet tüm zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
Taraflardan herhangi biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için dilekçe örneği kullanılabilir. Sözleşme’nin feshi durumunda KULLANICI’nın MyCrin’e olan bütün borçları muaccel hale gelir. KULLANICI, Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle, MyCrin’den herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.

Bir Kullanıcı, hesabının hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey organizasyonu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren kullanıcının sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.
Her bir kullanıcı sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen Kullanıcı hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen kullanıcıların tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları MyCrin tarafından kapatılacaktır. Bu durumda kapatılan hesaplarla ilgili herhangi bir hak talep edilemeyeceği Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.
Fesih ile gelir ve ödül, hak ediş primi kazanma imkanı da sona ermektedir.
Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) MyCrin tarafından derhal fesih sebebidir;
• MyCrin’in veya kullanıcıların maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,
• Diğer bir kullanıcıların olası kullanıcılarına, her türlü müdahale edilmesi,
• MyCrin ürünleri ve kazanç planı hakkında yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,
• MyCrinin onayı olmayan, basılı ve görsel malzemelerin kullanılması.
• İş bu sözleşmedeki şartların ihlal edilmesi.
• Yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz tanıtım yapması.
• Kullanıcınin kendini MyCrin yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü kişilerden menfat sağlaması.
• MyCrine ait bilgilerin, MyCrinin izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılması.
• MyCrinin markalarına zarar verecek her türlü davranış.
Bir Kullanıcı kendi hesabını kapattırmak isterse, MyCrine yazılı bilgi vermek zorundadır.Hesabını kapatan kullanıcılar, sona erdirildiği tarihten itibaren tüm haklarını kaybeder.
Ö) SON HÜKÜMLER :
Herhangi bir bilgi edinmek isteyen kullanıcıların sorularını ilk önce kendi sponsorlarına veya üst kademe sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan genel merkez ile temasa geçilmelidir.
MyCrin, MyCrin İlkeleri ve/veya kazanç planında önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İş bu değişikliğin takibi kullanıcılarne aittir.
Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklara münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme …./……./…….. tarihinde aşağıdaki temsil yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır.
İş bu Sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak düzenlenmiş ve ../../…. tarihinde imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha MyCrin’te kalacaktır. Talebi halinde Kullanıcı’ya fotokopisi verilecektir.
MyCrin Bilişim ve Yazılım Teknolojileri LTD. ŞTİ.
Kullanıcı :
Adı- Soyadı :
TC Kimlik No :
Adres :
İmza :